Zgodnie ze Statutem Niepublicznego Przedszkola “Bajkowy Świat” dzień 02.05 jest dniem wolnym dla dzieci.